Kanarieliv Covers Areté’s stay in the Canaries – “ARETÉ, en extrem trimaran”

Kanarieliv Covers Areté’s stay in the Canaries – “ARETÉ, en extrem trimaran”

Swedish expat online news outlet

PÅ KURS MOT ”STORA SJÖARNA” – HAMNADE ARETÉ  I LAS PALMAS2015-04-19 17.24.20

För den, som är intresserad av extremsegling kan kanske följande öde vara av intresse.

Med avsikten att föra en nyproducerad trimaran, av typen ORMA 60, över till ”De Stora Sjöarna” i USA, gick det litet snett redan från starten…..

Read full article

 

Follow Kanarieliv: @kanarieliv on Twitter | Kanarieliv on Facebook